Berichten

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Het kabinet neemt extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Ook binnen de Veiligheidsregio Limburg Noord, waar de brandweerorganisatie onder valt, is dit vertaalt naar aanvullende maatregelen. Eén van deze maatregel is het afschaffen van alle sociale activiteiten, waaronder het Sint Maartenfeest. Jammer genoeg kunnen we dit niet door laten gaan. Ik wil jullie vragen om deze mededeling te verspreiden zodat we zoveel mogelijk ouders en inwoners hiervan op de hoogte brengen. Hopelijk kunnen we volgend jaar de activiteit weer organiseren.